menu

Wat is 'De Vooroordelenkoffer'?

De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met 12 thema's. Het is een aantrekkelijk leermiddel om met kinderen en jongeren in het onderwijs en jeugd en jongerenwerk vooroordelen te ontmaskeren en de kenmerken van burgerschap en democratie te onderzoeken.

De tafeltentoonstelling is niet ingewikkeld maar ook niet kinderachtig. Wel verrassend, spannend en leuk om te doen. De werkvormen in de tafeltentoonstelling zijn uitdagend en interactief. Dat wil zeggen dat de kinderen op een creatieve manier betrokken raken bij de thema’s. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.
Vooroordelen: de tentoonstelling uitgestald in een klas.

Werkwijze

De displays van de Vooroordelenkoffer worden op tafels gezet in het lokaal, zaal of gemeenschapsruimte. De deelnemers werken in tweetallen en krijgen een eigen routekaart. Dat is een klein boekje dat uit de handleiding gekopieerd kan worden. Er staan opdrachten in en de deelnemers kunnen aantekeningen maken. De deelnemers werken geheel zelfstandig. De tafeltentoonstelling is opgezet vanuit zelfsturend leren, daardoor zijn sommige werkvormen zelfcorrigerend. De rol van de bege­leiders is een enthousi­asme­rende. 


Vooroordelen koffer website

Home
Vooroordelen thema's en leeractiviteiten
Leeractiviteiten
Doelstellingen en doelgroep
Handleiding
Vooroordelenkoffer bestellen
Contact
Introductietraining
Colofon

 


Speciale partners

Aan het project de Vooroordelenkoffer wordt deelgenomen door diverse instellingen, die mede verantwoordelijk zijn voor de verspreiding en implementatie. Informeer bij de instellingen naar de mogelijkheden voor een teamtraining of een introductiebijeenkomst.

Bureau Discriminatiezaken Noord Holland Noord

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Lava, adviesbureau voor jeugdwerk opvoeding en onderwijs

Spelwijzers

Jeugd & Vrede Mechelen (verspreiding voor Vlaanderen

 


Over vooroordelen

Alle mensen hebben vooroordelen.
We zijn er niet mee geboren.
We hebben ze geleerd van onze ouders, op school, uit de krant en van tv.
Het plezierige is dat we ze ook weer kunnen afleren.

Kijk ook eens op

www.tolerantietest.nl
www.fortvandedemocratie.nl

 

 
   

Stichting Vredeseducatie - Biltsestraatweg 160 - 3573 PS Utrecht - Tel: 030 2723500 - vrede@xs4all.nl

 
Over de koffer vol vooroordelen Welke thema's omvat de koffer met het vooroordelen spel Voor welke doelgroep is het de vooroordelen koffer De koffer met vooroordelen bestellen Colon