menu

Colofon

De vooroordelenkoffer is een project van de Stichting Vredesedu­catie Utrecht. De Stichting ontwikkelt interactieve tentoonstellingen op het terrein van vre­de, democratie, vrijheid en duurzame ontwikkeling voor kinderen en jongeren, opvoeders en onderwijsgevenden.

Concept en samenstel­ling
Jan Durk Tuinier en Geu Visser

Vormgeving
Christian Weij

Financiƫle steun
Het project De Vooroordelenkoffer is mogelijk gemaakt met financiƫle steun van:
- Elise Mathilde Fonds
- Stichting voor Volkshogeschoolwerk
- M.O.A.C. Gravin van Bylandt Stichting
- Kerk in Actie
- Centrum voor propaganda en eenheid in de vakbeweging.

Een vooroordelen opdracht die in de klas bekeken wordt.
De foto's zijn gemaakt door Heidi Scheltus en Nienke Tamminga tijdens het Jeugdbuurt-werkproject "Purmerend tegen Discriminatie", ontwikkeld door Clup Welzijn Purmerend in samenwerking met bureau Discriminatie Zaken, Zaanstreek/Waterland.
 


Vooroordelen koffer website

Home
Vooroordelen thema's en leeractiviteiten
Leeractiviteiten
Doelstellingen en doelgroep
Handleiding
Vooroordelenkoffer bestellen
Contact
Introductietraining
Colofon

 


Speciale partners

Aan het project de Vooroordelenkoffer wordt deelgenomen door diverse instellingen, die mede verantwoordelijk zijn voor de verspreiding en implementatie. Informeer bij de instellingen naar de mogelijkheden voor een teamtraining of een introductiebijeenkomst.

Bureau Discriminatiezaken Noord Holland Noord

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Lava, adviesbureau voor jeugdwerk opvoeding en onderwijs

Spelwijzers

Jeugd & Vrede Mechelen (verspreiding voor Vlaanderen

 


Over vooroordelen

Alle mensen hebben vooroordelen.
We zijn er niet mee geboren.
We hebben ze geleerd van onze ouders, op school, uit de krant en van tv.
Het plezierige is dat we ze ook weer kunnen afleren.

Kijk ook eens op

www.tolerantietest.nl
www.fortvandedemocratie.nl

 

 
   

Stichting Vredeseducatie - Biltsestraatweg 160 - 3573 PS Utrecht - Tel: 030 2723500 - vrede@xs4all.nl

  Over de koffer vol vooroordelen Welke thema's omvat de koffer met het vooroordelen spel Voor welke doelgroep is het de vooroordelen koffer De koffer met vooroordelen bestellen Colon