menu

Doelstellingen en doelgroep

Doelstellingen

De deelnemers:
 • omschrijven de begrippen: feit, mening en vooroordeel en geven voorbeelden.
 • brengen het verschil tussen pesten en plagen onder woorden.
 • omschrijven de groepsdynamiek van pesters, meelopers en de zondebok.
 • geven voorbeelden van de begrippen gewoon en vreemd.
 • brengen onder woorden dat vrijheid zonder (school)regels niet mogelijk is.
 • omschrijven enkele kenmerken van democratie.
 • benoemen de begrip gelijkheid, ongelijkheid en gelijke behandeling.
 • reflecteren op conflictsituaties en analyseren oplossingen.
 • geven aan hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving.

Doelgroepen

 • Kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar in het onderwijs en jeugd- en jongerenwerk.
 • Volwassenen in educatieve groepen (ouders, onderwijsgevenden, opvoeders, studenten)
Leeftijd en niveau
Sleutelbegrippen worden in de tafeltentoonstelling uitgelegd en geoefend. Sommige opdrachten vergen iets meer leesvaardigheid en concentratie. In de handleiding voor begeleiders staan enkele voorbereidingssuggesties.

Kinderen en volwassenen
Er zijn met gemengde groepen goede ervaringen opgedaan. Ook groepen (jong)volwassenen (teamtraining, excursie, nascholing, project etc.) werken met grote betrokkenheid en plezier met de Vooroordelenkoffer.

De doelgroep van de vooroordelenkoffer

Handleiding

Voor begeleiders en docenten is een uitgebreide handleiding van de Vooroordelenkoffer beschikbaar. Daarin staan achtergronden, doelstellingen en thema’s beschreven. Veel aandacht is gericht op de voorbereiding van de activiteit en de verwerking van de tafeltentoonstelling. De handleiding bevat ook de kopieerbare routekaart, die de deelnemers nodig hebben in de tafeltentoonstelling.
 


Vooroordelen koffer website

Home
Vooroordelen thema's en leeractiviteiten
Leeractiviteiten
Doelstellingen en doelgroep
Handleiding
Vooroordelenkoffer bestellen
Contact
Introductietraining
Colofon

 


Speciale partners

Aan het project de Vooroordelenkoffer wordt deelgenomen door diverse instellingen, die mede verantwoordelijk zijn voor de verspreiding en implementatie. Informeer bij de instellingen naar de mogelijkheden voor een teamtraining of een introductiebijeenkomst.

Bureau Discriminatiezaken Noord Holland Noord

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Lava, adviesbureau voor jeugdwerk opvoeding en onderwijs

Spelwijzers

Jeugd & Vrede Mechelen (verspreiding voor Vlaanderen

 


Over vooroordelen

Alle mensen hebben vooroordelen.
We zijn er niet mee geboren.
We hebben ze geleerd van onze ouders, op school, uit de krant en van tv.
Het plezierige is dat we ze ook weer kunnen afleren.

Kijk ook eens op

www.tolerantietest.nl
www.fortvandedemocratie.nl

 

 
   

Stichting Vredeseducatie - Biltsestraatweg 160 - 3573 PS Utrecht - Tel: 030 2723500 - vrede@xs4all.nl

  Over de koffer vol vooroordelen Welke thema's omvat de koffer met het vooroordelen spel Voor welke doelgroep is het de vooroordelen koffer De koffer met vooroordelen bestellen Colon