menu

Vooroordelen thema's

1. Bekijk het altijd van twee kanten
Door letterlijk de situatie van twee kanten te bekijken, ontdekken deelnemers dat een situatie anders is dan ze aanvankelijk dachten.

2. Waar of niet waar
Wat waar lijkt, hoeft niet waar te zijn. En wat onwaarschijn­lijk lijkt, blijkt toch waar te zijn.

3. Feit of mening
Het verschil tussen een feit en een mening wordt spelenderwijs ontdekt.

4. Voor­oorde­len
We zijn niet met vooroordelen geboren. We hebben ze geleerd en dat betekent dat we ze ook kunnen afleren.

5. Stempels
Wanneer je maar vaak genoeg een negatieve eigenschap aan een groep mensen toeschrijft, krijgen ze een stempel.

6. Jij en ik
De deelnemers kiezen een contactadverten­tie voor een nieuwe vriend of vriendin. Daarna volgtr een verrassende ontknoping.

7. Ge­woon of vreemd
Wat in de ene cultuur gewoon is, is in een andere cultuur vreemd. Maar vreemd is anders heel gewoon.

8. Gelijk of ver­schil­lend
Alle mensen zijn verschillend en moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Zo staat het in de grondwet.

9. Democratie
In een democratie maken mensen samen regels en wetten, kan iedereen meedoen, is vrijheid van godsdienst en telt jouw mening mee.

10. Praten of vechten
Jongeren hebben wel 10 tot 20 conflicten op een dag. Dat komt omdat we allemaal verschillend zijn. Wat is de oplossing? Praten of vechten?

11. Plagen of pesten
Plagen overkomt iedereen wel eens en de meeste mensen kunnen er om lachen. Bij pesten is steeds dezelfde het slachtoffer en niet iedereen vindt het leuk.

12. Het zondebokverschijnsel
Vroeger was de zon­debok een echte bok, die de schuld kreeg. Het is nog steeds zo. Andere mensen krijgen de schuld van de problemen in de klas of in het land.

Vooroordelen: jongen die een vooroordeel opdracht bekijkt
 


Vooroordelen koffer website

Home
Vooroordelen thema's en leeractiviteiten
Leeractiviteiten
Doelstellingen en doelgroep
Handleiding
Vooroordelenkoffer bestellen
Contact
Introductietraining
Colofon

 


Speciale partners

Aan het project de Vooroordelenkoffer wordt deelgenomen door diverse instellingen, die mede verantwoordelijk zijn voor de verspreiding en implementatie. Informeer bij de instellingen naar de mogelijkheden voor een teamtraining of een introductiebijeenkomst.

Bureau Discriminatiezaken Noord Holland Noord

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Lava, adviesbureau voor jeugdwerk opvoeding en onderwijs

Spelwijzers

Jeugd & Vrede Mechelen (verspreiding voor Vlaanderen

 


Over vooroordelen

Alle mensen hebben vooroordelen.
We zijn er niet mee geboren.
We hebben ze geleerd van onze ouders, op school, uit de krant en van tv.
Het plezierige is dat we ze ook weer kunnen afleren.

Kijk ook eens op

www.tolerantietest.nl
www.fortvandedemocratie.nl

 

 
   

Stichting Vredeseducatie - Biltsestraatweg 160 - 3573 PS Utrecht - Tel: 030 2723500 - vrede@xs4all.nl

  Over de koffer vol vooroordelen Welke thema's omvat de koffer met het vooroordelen spel Voor welke doelgroep is het de vooroordelen koffer De koffer met vooroordelen bestellen Colon